O seminární práci

Seminární, neboli semestrální práce ověřuje znalosti a dovednosti studenta. Také dokazuje, jak zvládnete vypracovat zadané téma. Zpracováním veškeré literatury, odborných textů a porozumění tématu prokážeme, jak jsme schopni pracovat s textem a máme první základ pro případné zpracování bakalářské a také diplomové práce.

Jak na to?

Rozsah seminární práce většinou bývá předem určen v rozsahu od 10 do 20 normovaných stran. Téma seminární práce si většinou můžeme vybrat z předem daného seznamu, nebo nám je přímo přiděleno. Jestli je profesor shovívavý je možnost si vypracovat vlastní téma.

Jak má vypadat seminární práce?

Když máme zadáno téma naší práce, začneme ho zpracovávat. Nejdříve si musíme zajistit všechny zdroje jak literární, tak webové. Poté začneme s tvorbou titulní strany, kde v hlavičce stránky uvedeme název školy, fakulty a katedry, popřípadě vložíme logo univerzity, či fakulty. Do středu strany umístíme název práce a pod něj jméno toho kdo text vypracoval. Na spodní straně listu v pravém rohu se uvádí datum vypracování práce. Další část seminární práce je anotace, neboli abstrakt a klíčová slova seminární práce. Abstrakt je odstavec, kde je shrnuto, o čem je naše seminární práce.

Klientská sekce
E-mail:
Heslo:

Zapomenuté heslo
Kontaktujte nás.
Tel +420 774 146 284
E-mail zakaznik@nepisto.cz
ICQ 610 239 119
Skype nepisto.cz
Nejčastěji poptávané obory