Jak psát seminární práci

Při začátku tvorby seminární práce si rozvrhneme čas, jak budeme postupovat a kdy kterou část budeme mít hotovou. Poté vyhledáme a shromáždíme odbornou literaturu a zjišťujeme informace o tématu naší práce. V další fázi si určíme cíl práce, aby nám po přečtení literatury bylo jasné, o čem chceme psát. Pokračujeme psaním obsahu práce, dle kterého bude pro nás jednodušší navazovat na kapitoly a držet se chronologické posloupnosti práce. Každý zdroj literatury si zapíšeme.

Co se týče webových odkazů, vždy si je zaznačíme ihned a zároveň napíšeme datum čerpání, protože dnes webová stránka může být funkční, ale při kontrolování práce učitelem, už stránka nemusí existovat. Seminární práce se vytváří v textovém editoru. Nejvíce preferovaný je Microsoft Word, ale když ho nevlastníme, dá se domluvit na jiném textovém editoru, nejčastěji to bývá Open Office.

Formátování textu

Musí se dodržet základní formát stran a to jsou normostrany. Je to tak proto, aby si student nemohl nahnat více stran velkým písmem, odsazení odstavců, nebo jiným typem řádkování. Proto se zavedly normostrany, podle kterých by mělo být 1 800 znaků na jedné straně. Při začátku psaní naší seminární práce musíme v textovém editoru nadefinovat všechny atributy, abychom se drželi základních parametrů normostran. Na text seminární práce použijeme patkové písmo, nejvhodnější je Times New Roman o velikosti 12 bodů. Naopak nejméně vhodné jsou netradiční bezpatková písma jako je Comic Sans a jiné. Použití takového fontu je nemorální a každý, kdo uvidí vaší seminární práci psanou tímto typem písma, si udělá o vás nepěkný obrázek a to samozřejmě nechceme. Na webových stránkách naší univerzity se můžeme podívat na požadovaný formát bakalářských, či diplomových prací, když podle těchto požadavků zformátujeme náš text, je jasné, že si nikdo na nás nemůže stěžovat a budeme vědět, že dle zadaných parametrů to bude správně. Také je výhodou to, že když si zapamatujeme jak formátovat text, tak tvorba dalších seminárních prací nebo dále bakalářské, či diplomové práce bude, že si osvojíme pravidla jak psát tento typ textů Nemusíme se zaobírat hledáním formátu normostran a ušetří nám to čas. Normostranou je nejčastěji považována strana, která má formát A4 o 30 řádcích a 60 úhozy. Tohoto formátu docílíme nastavením okrajů strany, když odsadíme horní a levý okraj o 3,5 cm, pravý o 2,5 cm a dolní o 4 cm. Hlavní je, aby byl levý okraj širší než pravý z důvodu vazby. Řádkování by mělo být nastaveno na 1,5 bodů. Text zarovnáváme do bloku. V zápatí stránky uvádíme číslování stránek, které zarovnáme na střed. Také používáme tzv. „pevné mezery“ kde při stisku CTRL+SHIFT+mezerník upevníme předložky a jiné krátké slova tak, aby krátké slovo bylo na novém řádku. Pevné mezery také použijeme při psaní názvů a dat ve formátu 1. 1. 2012. Kontrolu Pevných mezer zobrazíme v textovém editoru pomocí skrytých znaků.

Klientská sekce
E-mail:
Heslo:

Zapomenuté heslo
Kontaktujte nás.
Tel +420 774 146 284
E-mail zakaznik@nepisto.cz
ICQ 610 239 119
Skype nepisto.cz
Nejčastěji poptávané obory