Bibliografie v seminární práci

Uvědomme si, že vytvořit jedinečnou seminární práci je nemožné, každé téma bylo aspoň z části prozkoumáno a není možné vytvořit seminární práci bez použití odborné literatury a proto je citace literatury nedílnou součástí každé práce.

Přiznat se k tomu, že jsme čerpali z napsané bakalářské, nebo diplomové práce, není nedostatkem, ba naopak musíme uvést, kde jsme myšlenky a postupy převzali. Jsou taky různé portály, kde si můžeme své texty překontrolovat. Patří k nim www.odevzdej.cz, www.theses.cz, nebo volně dostupný program Viper. Citace se neuvádějí v pracích, jen pro kontrolu plagiátorství, ale také pro zjištění více informací daného tématu. Umístění citací lze do textu zakomponovat několika způsoby. Můžeme citace uvést na konci textu a za citaci uvést jen číslo v hranatých závorkách [1], které náleží citaci v seznamu použité literatury, který najdeme na konci naší práce. Další možnost je napsat citaci jako horní index, ale uvádí se celý název autora. Jakmile se rozhodneme pro použití jednoho typu citací, tak jí musíme dodržet v celém textu. Pokud v seznamu citací chceme podrobněji zaznamenat místo v dokumentu, kde citaci hledat, zaznamenáme také strany, kde se citace nachází např.: Novák (str. 1, 8, 5). Při výběru druhé možnosti citování se může celý název díla psát dole pod dělicí čárou, nebo klasicky v seznamu použité literatury. Když se stále nemůžeme rozhodnout, který druh citací si vybrat, můžeme nahlédnout do již napsaných bakalářských, nebo diplomových prací. Při viditelné představě se nám bude lépe typ citací vybírat. V tomto ohledu záleží na autorovi práce, který typ si vybere. Oba typy mají své výhody a nevýhody. Výhodou u prvního typu zápisu citací je, že si vytiskneme seznam již sepsaných citací a zapisujeme pouze čísla. U indexového typu citací zase hned víme od koho je daná fráze požita a víme kde hledat. Výběr citací by nám opět mohla ulehčit univerzita tím, že jednu s typů citací upřednostňuje. Seznam použité literatury píšeme na samostatnou stránku, záznamy o zdrojích řadíme, aby i poslední část naší práce měla nějakou formu. Tyto data řadíme podle abecedy, dle příjmení autora. Je-li více autorů, zkusíme zjistit, který má na publikaci největší podíl a uvádíme ho jako prvního, nebo jména autorů taky seřadíme dle abecedy. Bibliografické údaje se řídí normou, která určuje povinné údaje, které musíme zveřejnit. Povinně se uvádí jméno a příjmení autora, název dokumentu, rok a místo vydání. Nejlehčím způsobem jak jistě napsat seznam literatury správně, je použití webových stránek, které se vytvářením citací zabývají. Můžete použít web www.citace.com, nebo www.boldis.cz. V závěru tohoto dokumentu přeji hodně štěstí jak u tvorby seminární práce, doufám, že vám tento dokument byl přínosem.

Klientská sekce
E-mail:
Heslo:

Zapomenuté heslo
Kontaktujte nás.
Tel +420 774 146 284
E-mail zakaznik@nepisto.cz
ICQ 610 239 119
Skype nepisto.cz
Nejčastěji poptávané obory